Sửa chữa AC Spindle Servo Unit lỗi AL 20 cho máy CNC

CNCRITECH đã sửa chữa Sửa chữa AC Spindle Servo Unit A06B-6059-H212#H563 của hãng Fanuc bị lỗi AL-20 làm cho máy CNC cảnh báo dừng không thể hoạt động được thành công sau 1 khoảng thời gian ngắn không làm trì hoãn quá trình sản xuất của nhà máy.

, Sửa chữa AC Spindle Servo Unit lỗi AL 20 cho máy CNC
AC Spindle Fanuc lỗi AL20

Bộ AC Spindle Servo Unit A06B-6059-H212#H563 là bộ điều khiển dùng để thay đổi tốc độ động cơ trục chính trong các máy tiện CNC, máy phay CNC dùng hệ điều khiển Fanuc

, Sửa chữa AC Spindle Servo Unit lỗi AL 20 cho máy CNC
Sửa chữa AC Spindle Fanuc lỗi
, Sửa chữa AC Spindle Servo Unit lỗi AL 20 cho máy CNC
Model A06B-6059-H212#H563
, Sửa chữa AC Spindle Servo Unit lỗi AL 20 cho máy CNC
main công suất A06B-6059-H212#H563

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *