Sửa máy CNC Fanuc OI-MF A02B-0338-B502 bị lỗi PS5524 Option Certification

RITECH đã sửa chữa thành công máy CNC Fanuc OI-MF model A02B-0338-B502 bị lỗi PS5524 Option Certification thường gặp khi bị dính bản quyền của hãng hoặc tác động vào phần cứng hoặc phần mềm bộ CPU gây ra lỗi này. Khi gặp lỗi này thì bộ CPU luôn hiện Alarm không cho máy hoạt động.

Sau khi sửa chữa xong bộ CPU Fanuc OI-MF model A02B-0338-B502 bị lỗi PS5524 Option Certification

Video sửa chữa bộ CPU Fanuc OI-MF model A02B-0338-B502 bị lỗi PS5524 Option Certification

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *