Dòng điện không đổi và nguồn điện

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Dòng điện:

• Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

• Chiều quy ước của dòng điện là chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích dương.

• Các tác dụng của dòng điện: dòng điện có tác dụng nhiệt, tác dụng hoá học, tác dụng từ, tác dụng cơ và tác dụng sinh lí, trong đó tác dụng từ là tác dụng đặc trưng của dòng điện.

2. Cường độ dòng điện. Dòng điện không đổi:

• Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện. Nó được xác định bằng thương số giữa điện lượng q dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian t và khoảng thời gian đó:

• Đơn vị của cường độ dòng điện: Ampe (A)

3. Nguồn điện:

• Điều kiện để có dòng điện là phải có một hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn điện.

• Nguồn điện là thiết bị để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện trong mạch.

4. Suất điện động của nguồn điện:

• Công của nguồn điện là công của các lực lạ thực hiện làm dịch chuyển các điện tích qua nguồn.

• Suất điện động E của một nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và được đo bằng công A của lực lạ khi làm dịch chuyển một đơn vị điện tích dương q ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện và độ lớn của điện tích q đó:

Đơn vị: Vôn (V)

• Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện cho biết trị số của suất điện động của nguồn điện đó.

• Nguồn điện cũng là vật dẫn điện và cũng có điện trở. Mỗi nguồn điện được đặc trưng bằng suất điện động E và điện trở trong r của nó.

B. Kỹ năng giải bài tập

• Cường độ dòng điện:

trong đó Δq là điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn (C)

Δt là khoảng thời gian điện lượng dịch chuyển (s)

• Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian

• Suất điện động E của một nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và được đo bằng công A của lực lạ khi làm dịch chuyển một đơn vị điện tích dương q ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện và độ lớn của điện tích q đó:

trong đó: A là công của lực lạ (J)

q là độ lớn điện tích dịch chuyển (C)

• Kiến thức bổ sung:

Điện lượng của dây dẫn: q = n.|e|

trong đó: n là số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng trong 1s

e = 1,6.10-19 là điện tích electron

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *